PRIVAT

Renovest sørger for al affaldshåndtering i Vesthimmerlands kommune.

Regler og krav til håndtering af affald er beskrevet i Vesthimmerlands Kommunes husholdningsregulativ.
Det nye regulativ for husholdningsaffald blev godkendt i byrådet den 19. november 2015. Regulativet træder i kraft den 1. januar 2016
Regulativet for husholdningsaffald
Regulativet gældende frem til 31. december 2015 kan du læse her

Vores mål er, at du kan finde alt, hvad der er værd at vide om affald her på hjemmesiden. Finder du ikke det, du søger, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 98 68 32 00 eller info@renovest.dk.

MIN SIDE kan du læse om afhentning af dagrenovation, papir og storskrald, dato, containerstørrelse osv. på netop din adresse. Du kan også udskrive din egen kalender med alle DINE afhentningsdatoer, lige til at hænge på opslagstavlen.

I menuen her til venstre kan du læse meget mere om korrekt sortering.

På vores facebook side vil vi løbende guide, vejlede og inspirere til mindre affald.

Affaldshierarki:

 • Genbrug - er alt det du blandt andet kan finde i vores genbrugsbutik. Tøj, møbler, porcelæn, glas, fade, bøger osv.
 • Genanvendelse - er for eksempel indsamling af papir, som laves om til nyt papir eller til æggebakker. Eller haveaffald der laves om til kompost.
 • Forbrænding - er eksempelvis dagrenovation, der omdannes til varme og strøm.
 • Deponi - er det affald der ikke kan brændes eller genanvendes. Deponi-affald køres i et stort hul, dækkes til og bruges ikke til noget fornuftigt. Det er præcis deponi-affaldet vi arbejder på at få flyttet op i hierarkiet. Seneste eksempel er, at vi nu kan anvende gamle toiletter og håndvaske til fremstilling af f.eks. rockwool.

Generelt om adgangsforhold på din adresse:

 • Din container skal stå korrekt med hjulene udad eller med siden til. Volder placeringen af din container problemer, kan løsningen være et dobbeltlåg, der kan åbnes fra begge sider. Kontakt evt. Renovest og hør mere.
 • Læs her hvordan adgangsforholdene i byen skal være.
 • Læs her hvordan adgangsforholdene på landet skal være.

Generelt om affald:

 • Papir skal i papir-containeren
 • Storskrald og farligt affald skal stilles ud til storskralds-indsamlingen eller afleveres på en af genbrugspladserne
 • Glas og flasker kan afleveres i Renovests igloer eller på en af genbrugspladserne
 • Batterier kan afleveres i en klar plastpose på låget af containeren til papir eller dagrenovation
 • Farligt affald (visse typer) kan afleveres hos udvalgte butikker
 • Grønt køkkenaffald kan du komme i kompostbeholderen
 • Restaffald skal i sækken eller containeren til dagrenovation


Renovest er ejet af Vesthimmerlands, Jammerbugt, Aalborg og Rebild kommuner. Bor du uden for Vesthimmerlands kommune, skal du kontakte din kommune direkte. Det kan du gøre her.