PRISER

BEMÆRK: Tilmelding til rabat-/skelordning modregnes på ejendoms-skattebilletten i det efterfølgende år. Det samme gælder, hvis du ændrer din dagrenovationsordning.

Her kan du se, hvad Vesthimmerlands Kommune opkræver for affaldshåndtering for din hustand: Affaldsgebyrer for husholdninger 2019

Spørgsmål om opkrævningen for dagrenovation/genanvendeligt affald besvares af Renovest, telefon 98683200 eller info@vhforsyning.dk

Spørgsmål om øvrige renovationsafgifter besvares af Vesthimmerlands Kommune, Jeanette Aas, telefon 99667149 eller jeaa@vesthimmerland.dk