PAPIR


Det nytter:
Det papir, du sorterer fra i din husholdning, holder vi adskilt fra pappet, når vi henter det med vores 2-kammer biler. Papiret sender vi afsted til store anlæg, som først blander papiret med varmt vand og hjælpestoffer, så der dannes en blød masse, der kaldes pulp. Pulpen sigtes for urenheder såsom limrester, clips, plast og tryksværte. Herefter forarbejdes pulpen til nyt papir, der efterfølgende indgår i produktion af f.eks. nyt skrive- og kopipapir, reklamer, aviser og køkkenruller. Det koster meget energi og råstoffer i form af træ og vand at producere nyt papir. Når du afleverer papir til genanvendelse, er du med til at spare råstoffer og energi og dermed udledning af CO2.

Papir - ja tak:

 • Aviser
 • Reklamer
 • Ugeblade
 • Magasiner
 • Telefonbøger
 • Printerpapir
 • Konvolutter (også dem med rude)

Papir - nej tak:
 • Papir med madrester
 • Brugt køkkenrulle
 • Gavepapir
 • Gavebånd
 • Coated papir

Suppleringscontainere:
Til overskydende emballageaffald tilbyder vi suppleringscontainere. Kontakt os på 98 68 32 00 for nærmere information.

Gode tips til sortering af papir
 • Fjern eventuel plastindpakning fra reklamer og magasiner, inden du afleverer papiret i din container.

Hurtig hjælp til sortering:
Brug vores sorteringsvejledning når du er i tvivl om, hvordan du skiller dig af med en given affaldstype. 

Generelle regler:
 • Vi tømmer dine containere med genanvendelige materialer hver 6. uge både i by- og landzone.
 • Du kan se (og udskrive) din aktuelle tømningskalender på MIN SIDE.
 • Størrelsen på en standardcontainer til genanvendelige materialer er 240 liter i alt.
 • Din container skal kunne rumme det affald du har, det vil sige, at den maksimalt må fyldes til kanten, så låget kan lukkes.
 • Har du mere papir, end der kan være i din container, kan du benytte dig af din genbrugsplads.

Kommunale regler og krav:
Vesthimmerlands Kommunes Affaldsplan 2015-2026 er udarbejdet med baggrund i regeringens ressourceplan "Danmark uden affald". Et af hoved-målene i regeringens ressourceplan er, at 50% af husholdningsaffaldet skal sorteres fra til genanvendelse inden 2022. For at opnå 50% genanvendelse af husholdningsaffaldet inden år 2022, har Vesthimmerlands Kommune besluttet at indføre en indsamlingsordning for genanvendeligt affald ved alle husstande. Det betyder, at borgerne i Vesthimmerlands Kommune fra og med 1. januar 2016 kan komme af med papir, pap, glas, metal og hård plast ved siden af beholderen til dagrenovation. 

Regler og krav til håndtering af affald er beskrevet i Vesthimmerlands Kommunes regulativ for husholdningsaffald.

Her kan du se, hvilke regler og krav der stilles til adgangsforholdene på din adresse:
Adgangsforhold i byen
Adgangsforhold på landet