PAP

Det nytter:
Det pap, du sorterer fra i din husholdning, holder vi adskilt fra papiret, når vi henter det med vores 2-kammer biler. Pappet bliver presset til store baller, som sendes til genanvendelse. På de store anlæg blander man først pappet med varmt vand og hjælpestoffer, så der dannes en blød masse, der kaldes pulp. Pulpen sigtes for urenheder så som limrester, clips, plast og tryksværte. Herefter forarbejdes pulpen til nyt pap og karton, som bliver brugt til utallige emballager i detail- og dagligvareindustrien.

Pap - ja tak:

 • Papkasser
 • Bølgepap
 • Æggebakker
 • Karton
 • Æsker fra tandpasta og morgenmadsprodukter
 • Paprør fra toilet- og køkkenruller

Pap- nej tak:
Suppleringscontainere:
Til overskydende emballageaffald tilbyder vi suppleringscontainere. Kontakt os på 98 68 32 00 for nærmere information.

Gode tips til sortering af pap
 • Du behøver ikke at fjerne eventuel tape og hæfteklammer fra pap til genanvendelse. Det sorteres automatisk fra i processen.
 • Har du ekstra meget pap (i særlige tilfælde, som f.eks. fra en tur i IKEA eller lign.), kan det bundtes og stilles ved siden af containeren på tømningsdagen. Så tager vi også det med - dog max. 25 kg.
 • Riv store papkasser i mindre stykker, inden du lægger dem i containeren - så fylder de ikke så meget.

BEMÆRK: Pap, glas, flasker og dåser er overgået til den nye indsamlings-ordning og kan derfor ikke længere afleveres på storskraldsordningen. 

Hurtig hjælp til sortering:
Brug vores sorteringsvejledning når du er i tvivl om, hvordan du skiller dig af med en given affaldstype. 

Generelle regler:
 • Vi tømmer dine containere med genanvendelige materialer hver 6. uge både i by- og landzone.
 • Du kan se (og udskrive) din aktuelle tømningskalender på MIN SIDE.
 • Størrelsen på en standardcontainer til genanvendelige materialer er 240 liter i alt.
 • Din container skal kunne rumme det affald du har, det vil sige, at den maksimalt må fyldes til kanten, så låget kan lukkes.
 • Har du mere pap, end der kan være i din container, kan du benytte dig af din genbrugsplads.

Kommunale regler og krav:
Vesthimmerlands Kommunes Affaldsplan 2015-2026 er udarbejdet med baggrund i regeringens ressourceplan "Danmark uden affald". Et af hoved-målene i regeringens ressourceplan er, at 50% af husholdningsaffaldet skal sorteres fra til genanvendelse inden 2022. For at opnå 50% genanvendelse af husholdningsaffaldet inden år 2022, har Vesthimmerlands Kommune besluttet at indføre en indsamlingsordning for genanvendeligt affald ved alle husstande. Det betyder, at borgerne i Vesthimmerlands Kommune fra og med 1. januar 2016 kan komme af med papir, pap, glas, metal og hård plast ved siden af beholderen til dagrenovation. 

Regler og krav til håndtering af affald er beskrevet i Vesthimmerlands Kommunes regulativ for husholdningsaffald.

Her kan du se, hvilke regler og krav der stilles til adgangsforholdene på din adresse:
Adgangsforhold i byen
Adgangsforhold på landet