METAL

Det nytter:
Du må blande metal og glas i det samme rum, fordi det er nemt for sorteringsanlæggene at adskille metal (både magnetisk og umagnetisk) og glas fra hinanden. Når dette er gjort, bliver metallet omsmeltet til f.eks. nye øl- og sodavandsdåser, nye konservesdåser, foliebakker, computer-kabinetter, bildele og byggematerialer.

Metaller hører til naturens ikke-fornybare ressourcer, og i gennemsnit producerer en husstand 18 kg metalaffald årligt. Det er meget ressourcekrævende at udvinde metal - derfor er der også stor fornuft i at genanvende metallet fra din husholdning.

Metal - ja tak:

 • Øl- og sodavandsdåser
 • Konservesdåser fra fx tun og flåede tomater
 • Gryder og bestik
 • Kapsler og låg af metal
 • Søm og skruer
 • Rene foliebakker

Metal - nej tak:
 • Metal med madrester
 • Folie fra fyrfadslys

Suppleringscontainere:
Til overskydende emballageaffald tilbyder vi suppleringscontainere. Kontakt os på 98 68 32 00 for nærmere information.

Husk at al emballageaffald skal være tom og skyllet for madrester.

BEMÆRK: Pap, glas, flasker og dåser er overgået til den nye indsamlings-ordning og kan derfor ikke længere afleveres på storskraldsordningen.

Hurtig hjælp til sortering:
Brug vores sorteringsvejledning når du er i tvivl om, hvordan du skiller dig af med en given affaldstype. 

Generelle regler:
 • Vi tømmer dine containere med genanvendelige materialer hver 6. uge både i by- og landzone.
 • Du kan se (og udskrive) din aktuelle tømningskalender på MIN SIDE.
 • Størrelsen på en standardcontainer til genanvendelige materialer er 240 liter i alt.
 • Din container skal kunne rumme det affald du har, det vil sige, at den maksimalt må fyldes til kanten, så låget kan lukkes.
 • Har du mere metal, end der kan være i din container, kan du benytte dig af din genbrugsplads.

Kommunale regler og krav:

Vesthimmerlands Kommunes Affaldsplan 2015-2026 er udarbejdet med baggrund i regeringens ressourceplan "Danmark uden affald". Et af hoved-målene i regeringens ressourceplan er, at 50% af husholdningsaffaldet skal sorteres fra til genanvendelse inden 2022. For at opnå 50% gen-anvendelse af husholdningsaffaldet inden år 2022, har Vesthimmerlands Kommune besluttet at indføre en indsamlingsordning for genanvendeligt affald ved alle husstande. Det betyder, at borgerne i Vesthimmerlands Kommune fra og med 1. januar 2016 kan komme af med papir, pap, glas, metal og hård plast ved siden af beholderen til dagrenovation. 

Regler og krav til håndtering af affald er beskrevet i Vesthimmerlands Kommunes regulativ for husholdningsaffald.

Her kan du se, hvilke regler og krav der stilles til adgangsforholdene på din adresse:
Adgangsforhold i byen
Adgangsforhold på landet