GENBRUGSSALG

På Renovest i Oudrup kan virksomheder afhente/købe genbrugsmaterialer.

  • Slagger - fra affaldsforbrændingen bliver sorteret på Renovest og sælges først, når den er godkendt efter kategori 3 iht. slaggebekendtgørelsen. Slaggen anvendes til bygge- og anlægsformål, f.eks. etablering af veje. Vær opmærksom på, at kommunen skal ansøges om tilladelse til at anvende slagger og påregn en behandlingstid på ca. 4 uger.
  • Kompost - Landbrugskompost af have- og parkaffald er det restprodukt, der er tilbage, efter neddeling og udsortering af biobrændsel. Landbrugskompost spredes som et jordforbedringsmiddel, der tilfører jorden struktur, og anvendes som supplement til kunstgødningen. Der laves analyseattest af komposten.
  • Beton - knust beton og tegl fra genbrugspladser. Knust beton anvendes til veje, pladser samt stabilisering under fliser og i indkørsler.