FORBRÆNDING

Affald til forbrænding må kun indeholde brændbart affald. Affald der er anvist til forbrænding, skal afleveres på:

Aars Fjernvarme A.m.b.a.
Dybvad Møllevej 1
9600 Aars

Længde på emner til forbrænding må ikke overstige 3 meter.

Renovest foretager løbende modtagekontrol ved aflæsning på Aars Fjernvarme. Man vil derfor kunne blive bedt om at læsse affaldet af på gulvet i hallen.

Ved modtagekontrol har vi særligt fokus på affaldstyper, der forurener luften eller beskadiger anlægget (gips, PVC, farligt affald og trykimprægneret træ). Bliver læs udtaget til kontrol, sender vi efterfølgende en rapport med resultatet.

Indvejning og fakturering foregår fra Renovest.

Kvittering:
For at få kvittering for aflevering af brændbart affald med indhold af PCB under 50 mg/kg og/eller bly under 2500 mg/kg udfyldes og sendes nedenstående deklaration til info@renovest.dk
Affaldsdeklaration for brændbart affald indeholdende PCB/bly