MILJØKASSEN / FARLIGT AFFALD


NÆSTE GANG DU STILLER DIN "GAMLE" MILJØKASSE UD TIL STORSKRALD, BYTTER VI DEN TIL EN "NY" MED ADRESSELABEL PÅ.

Udvis fornuft og ansvarlighed - der står mennesker bag:
Vær opmærksom på, at vores medarbejdere håndsorterer alt dit farlige affald. Det betyder, at de har hænderne nede i den røde kasse, for netop at sortere indholdet op i yderligere affaldstyper. Det er vigtigt, at du tænker på det, når du pakker din miljøkasse, så vi minimerer risikoen for at vores medarbejdere stikker sig, skærer sig eller indånder giftige dampe.


Sådan pakker du den røde miljøkasse:

 • Miljøkassen må højst veje 6 kg, når du stiller den ud til storskrald til ombytning
 • Kanyler, sprøjter, knivblade, skalpeller mv. skal afleveres i godkendt kanyleboks som udleveres gratis fra vores genbrugspladser.
 • Batterier skal ALTID emballeres – benyt f.eks. den vedlagte pose
 • Pærer skal ALTID emballeres – benyt f.eks. den vedlagte pose
 • Tunge ting skal ligge nederst
 • Brug så vidt det er muligt originalemballage.
 • Enhver emballage skal altid være lukket. Slå knude på poser, Skru låg godt på. Luk æsker/kartoner evt. med tape.
 • Oliefiltre skal altid emballeres ekstra forsvarligt, så olien ikke siver ud i miljøkassen. Én pose er IKKE nok.
 • Til flydende væsker, malingrester, spildolie og lign.; brug bøtte/konservesglas med låg og information om indhold (hvis du ikke har originalemballagen)
 • Til køkkenknive/lange skarpe genstande; brug oasis, flamingo eller pap omkring (hvis du ikke har originalemballagen).

Farligt affald er f.eks.:
 • Alle produkter med faremærkning
 • Batterier (altid emballeret – brug f.eks. vedlagte pose)
 • Printerpatroner
 • Spraydåser (herunder også hårlak, deodoranter og lign.)
 • Elsparepærer (altid emballeret – brug f.eks. vedlagte pose)
 • Olie og oliefiltre
 • Maling, lak og lim
 • Træbeskyttelse
 • Kemikalier
 • Kosmetik
 • Termometre
 • Medicinrester
 • Lightere
 • Røgalarmer
 • Små husholdningsapparater med batteri
 • Småt elektronik
 • Rengøringsmidler
 • Kanyler og knivblade (i godkendt kanyleboks)
 • Gasdåser
 • CO2-patroner

Godkendt kanyleboks:
 • Vi udleverer gratis kanylebokse til borgere, der har behov for bortskaffelse af sprøjter, kanyler, knivblade, skalpeller mv.
 • Kanyleboksene udleveres fra vores genbrugspladser ved henvendelse til pladsmanden.
 • Der udleveres maksimalt to kanylebokse/borger/gang.
 • Når du vil aflevere den fyldte kanyleboks, skal du sikre dig at låget er forsvarligt lukket med "B" siden opad.
 • Når du vil aflevere den fyldte kanyleboks, skal du stille den ned i miljøkassen (ikke ved siden af).


Har du mere farligt affald, end der kan være i miljøkassen?
På storskraldsordningen medtager vi KUN det farlige affald, der er pakket ned i den røde miljøkasse - ikke det der evt. bliver placeret ved siden af.
Har du mere miljøfarligt affald, end der kan være i kassen, kan du aflevere det i miljøskuret på vores genbrugspladser.


Farligt affald er affald, der gør skade på miljøet, hvis det ikke får den rigtige behandling. Nu kan du lægge alt dit farlige affald i den røde miljøkasse og være sikker på, at vi behandler det korrekt og med respekt for miljøet.


Generelle regler om ordningen:
 • Når du vil aflevere dit farlige affald, stiller du miljøkassen ud til storskrald. Vi tager kassen med og stiller en ny til dig.
 • Du er også velkommen til selv at tømme din miljøkasse på genbrugspladsen.
 • Du kan se (og udskrive) din aktuelle tømningskalender på MIN SIDE.
 • Har du mere farligt affald end der kan være i den røde miljøkasse, kan du stadig aflevere farligt affald i miljøskuret på én af vores fire genbrugspladser. I nogle butikker kan du også aflevere farligt affald.
 • Mange er i tvivl om, hvad farligt affald er, derfor er det en god huskeregel, at alle produkter med faremærkning skal afleveres som farligt affald.
 • Farligt affald skal afleveres i lukket emballage – helst den originale.
 • Vores medarbejdere er uddannede i, hvordan farligt affald skal håndteres, så du kan altid få hjælp

Medicinaffald kan også afleveres hos:
 • Farsø Apotek
 • Løgstør Apotek
 • Aalestrup Apotek
 • Aars Apotek