FARLIGT AFFALD

Alle virksomheder har mulighed for at aflevere farligt affald på Vesthimmerlands Kommunes fire genbrugspladser - også selvom virksomheden ikke "har købt" adgang til pladserne.

Der betales særskilt for at aflevere det farlige affald.

Retningslinier:

  • Der må maksimalt afleveres 200 kg årligt på genbrugspladserne. Mængder udover de 200 kg kan afleveres i miljøhallen (KUN i administrationens åbningstid). Ved større mængder kontaktes Renovest eller eksterne modtagestationer for farligt affald
  • Der er kun adgang for køretøjer med totalvægt op til max 3.500 kg. med tilhørende trailer
  • Det farlige affald skal så vidt muligt afleveres i tæt originalemballage
  • Der modtages kun op til 200 volumen liter pr. gang på genbrugspladsen
  • Kontakt pladsmanden som går med til miljøskuret og registrerer affaldet.

Bemærk:
Det bilag, virksomheden modtager ved aflevering, fungerer som:
  • Dokumentation for korrekt aflevering af virksomhedens farlige affald
  • Faktura som der betales ud fra.