FAKTA OG TAL

Renovest startede i 1978 som et fælleskommunalt samarbejde med kun tre ansatte. I dag er Renovest et kommunalt AS ejet af Vesthimmerlands Kommune. Et moderne affaldsselskab med ca. 55 ansatte. Renovest er placeret i den nordlige del af Vesthimmerlands Kommune.Renovest har flere aktiviteter:

  • Anlæg til sortering af slagger fra forbrænding
  • Kompostering af haveaffald
  • Afsætning af genanvendelige materialer
  • Nedknusning af beton og tegl
  • Håndtering af farligt affald
  • Oplagring af brændbart affald
  • Renovests administration
  • Genbrugsbutikken IGEN IGEN BRUG
  • Skraldeskolen

Ud over disse anlæg driver Renovest Vesthimmerlands Kommunes fire genbrugspladser og Vesthimmerlands Deponi

MILJØLEDELSE
- omtanke for miljøet i ord og handling

Renovest begyndte i 2000 arbejdet med miljøledelse, for at forbedre miljøet og arbejdsmiljøet både internt og eksternt. I 2001 blev vi certificeret efter ledelsessystemstandarden for miljø DS/EN ISO 14001

Ledelse og medarbejdere har i fællesskab udarbejdet vores miljøpolitik, som er grundstenen i miljøledelsessystemet. Herudfra opstilles hvert år nye miljømål. Målene skal skabe en forbedring af miljøet, så vi hele tiden bliver bedre og forurener mindre. Målene fornys hvert år.

LEDELSES SYSTEM CERTIFIKAT (pdf fil)

CVR-nr. 37 27 65 88
EAN-nr. 5790002308819