ELEKTRONIKAFFALD

Elektronikaffald (WEEE-affald) er omfattet af producentansvar.
Det vil sige, at producenter og importører har ansvaret for at sikre, at WEEE-affald genanvendes og håndteres korrekt.

På genbrugspladsen har virksomheder mulighed for at aflevere det elektronikaffald, der i art og mængde svarer til en husstands.

Har virksomheden andre typer elektronikaffald eller store mængder, skal en af de kollektive ordninger benyttes.

Få mere information på DPA-System.