DEPONERING


OBS - OBS - OBS

  • Der modtages kun deponiaffald produceret i Vesthimmerlands Kommune
  • Det er kun affald, der ikke kan behandles på nogen anden måde, der må deponeres

Asbest og tagplader

PCB og bly

Reglerne for affald til deponi i Vesthimmerlands Kommune

Deponi generelt deklaration og modtagekontrol


HENVENDELSER ANGÅENDE DEPONIAFFALD RETTES TIL

Svend Aage Poulsen, sap@renovest.dk
Lene Haugaard, lh@renovest.dk