SOMMERHUSE

Generelt:
Sommerhusområderne har centralt placerede affaldsøer, hvor man skal aflevere papir, pap, glas, metal og hård plast.
På samtlige affaldsøer i sommerhusområderne har vi monteret en batteriboks, her skal man aflevere batterier.
Det er også muligt at aflevere dagrenovation i affaldsøerne. De fleste sommerhuse fortsætter dog med at få hentet dagrenovation ved husstanden som hidtil.

Lendrup, Himmerland Golf & Spa Resort og Dayz i Rønbjerg:
I disse områder kan skraldebilen ikke komme frem, man skal derfor selv bringe sin dagrenovation ud til de omtalte affaldsøer - det drejer sig om Lendrup, Himmerland Golf & Spa Resort og Dayz i Rønbjerg.

Informationsfolder til sommerhuse:
Download "Informationsfolder til sommerhuse / Trennmüll in Ferienhausgebieten / Waste separation in holiday areas"

Find din nærmeste affaldsø
Finden Sie die nächste Abfallsammelstelle
Find your way to the nearest waste platform

Din tømningskalender:
Du kan se (og udskrive) din aktuelle tømningskalender på MIN SIDE

Sommerhusområder kan vælge mellem flere tømningsløsninger:

Standardløsning - 26 årlige tømninger.
Har du en sækkeløsning, får du inden påske leveret 26 sække. Du kan stille dit affald frem efter behov.

Vinterrenovation - 37 eller 52 årlige tømninger.
Du har mulighed for at tilvælge vinterrenovation.
Har du sækkeløsning, kan du vælge imellem 37 eller 52 sække. Der tømmes hver anden uge i vinterhalvåret.
Sækkene til vinterrenovation udleveres efter sommerferien.

Sommerhuse tilmeldt med 26 tømninger får i 2019 tilset beholderne i ugerne:
2019: Uge 2, 9, 15, 17, 19-38, 43 og 49
2020: Uge 2, 9


BEMÆRK: Tømninger i sommerhusområderne foregår altid i en fastlagt uge - ikke på en fastlagt dag.

Adgangsforhold i sommerhusområderne:
Vi oplever, at det kan være svært at overholde kravene til adgangsvejen i sommerhusområderne. Derfor har vi samlet de vigtigste regler her. Overholder du disse, kan du være sikker på at få afhentet dit affald:

  • Adgangsvejen hen til beholderen skal være jævn og kørefast (asfalt, fliser eller lign.)
  • Sækken/beholderen skal være placeret synligt på et fast underlag (asfalt, fliser eller lignende) max 25 meter fra vejen
  • Træer og grene langs tilkørselsvejen skal beskæres, så skraldebilen uhindret kan komme frem
  • Tilkørsels- og adgangsvejen skal være ryddet for sne og is samt gruset om vinteren
  • Hvis du har løst underlag på adgangsvejen, så er løsningen at sætte sækken/beholderen frem til skel - enten på tømningsdagen eller permanent.

Storskrald:
I sommerhusområder henter vi storskrald 2 gange årligt - læs mere her.