DAGRENOVATION

OBS OBS:

VÆR OPMÆRKSOM PÅ ÆNDRING I AFHENTNING AF DAGRENOVA-TION I FORBINDELSE MED HELLIGDAGE. Aktuelle ændringer bliver altid annonceret på vores FORSIDE, i din lokale ugeavis og på vores Facebookside.


Dagrenovation er det affald, der er tilbage, når du har sorteret fra til gen-anvendelse og afleveret farligt affald i miljøkassen eller på din genbrugs-plads. Dagrenovation brændes på Aars Fjernvarme og bliver til varme og strøm.

Dagrenovation er f.eks.:

 • Papir med madrester
 • Brugt køkkenrulle
 • Gavepapir og gavebånd
 • Pizzabakker
 • Flamingo
 • Mælkekartoner
 • Juicekartoner
 • Madrester
 • Bleer
 • Aske, støv og opfej i små mængder


Hurtig hjælp til sortering:
Brug vores sorteringsvejledning når du er i tvivl om, hvordan du skiller dig af med en given affaldstype.


Generelle regler:
 • Vi henter dagrenovation hver 2. uge i både by- og landzone.
 • Du kan se (og udskrive) din aktuelle tømningskalender på MIN SIDE.
 • Størrelsen på en standardcontainer til dagrenovation er 240 liter.
 • Din container skal kunne rumme det affald du har, det vil sige, at den maksimalt må fyldes til kanten, så låget kan lukkes. Har du f.eks. ved højtider mere dagrenovation, end der kan være i din container, kan du købe et "EKSTRA-AFFALD-MÆRKAT". Mærkatet binder du på sækken med dit ekstra affald. Sækken må kun indeholde dagrenovation, men du må benytte en hvilken som helst sæk. Mærkatet kan du købe her:
  • Bøger & Papir, Løgstør
  • Kvickly, Aars
  • SuperBrugsen, Farsø
  • SuperBrugsen, Aalestrup
  • Genbrugspladserne i Oudrup, Aars, Farsø og Aalestrup
  • IGEN IGEN BRUG, Oudrup
  • Renovest, administrationen
  • På webshoppen renovest.dk
 • Er din container generelt for lille, selv om du sorterer så meget som muligt fra til genanvendelse, kan du skifte til en større. Kontakt os på 98683200 eller info@renovest.dk
 • Containeren er fremtidssikret med en skillevæg, så den er klar, hvis/når kommunen på et senere tidspunkt beslutter, at vi skal udsortere det organiske affald. Indtil videre skal du se bort fra skillevæggen. Brug begge rum til almindelig dagrenovation. Vi anbefaler, at du bruger det største rum til de største poser og omvendt. Du må ikke fjerne skille-væggen. I modsat fald opkræves du for containerens værdi, ligeledes overdrages vedligehold og risiko til dig. Dette skyldes, at skillevæggen er en del af containerens konstruktion og leverandørens garanti ganske enkelt bortfalder, hvis skillevæggen fjernes.

Kødaffald:
Større mængder mad- og kødaffald i forbindelse med strømsvigt kan mod betaling afleveres hos Aars Fjernvarme indenfor åbningstiden. Henvendelse på kontoret, hvor der købes et 'Ekstra-affald-mærkat' pr. affaldssæk.

Kommunale regler og krav:
Vesthimmerlands Kommunes Affaldsplan 2015-2026 er udarbejdet med baggrund i regeringens ressourceplan "Danmark uden affald". Et af hovedmålene i regeringens ressourceplan er, at 50% af husholdningsaffaldet skal sorteres fra til genanvendelse inden 2022. For at opnå 50% genanvendelse af husholdningsaffaldet inden år 2022, har Vesthimmerlands Kommune besluttet at indføre en indsamlingsordning for genanvendeligt affald ved alle husstande. Det betyder, at borgerne i Vesthimmerlands Kommune fra og med 1. januar 2016 kan komme af med papir, pap, glas, metal og hård plast ved siden af beholderen til dagrenovation.

Regler og krav til håndtering af affald er beskrevet i Vesthimmerlands Kommunes regulativ for husholdningsaffald.

Her kan du se, hvilke regler og krav der stilles til adgangsforholdene på din adresse:
Adgangsforhold i byen
Adgangsforhold på landet