DAGRENOVATION


Renovest indsamler dagrenovation og dagrenovationslignende affald hos virksomheder i Vesthimmerlands kommune.

Containerstørrelse, afhentningsdag og afhentningsinterval kan tilpasses behovet i de enkelte virksomheder.

Kontakt driftsassistent Mette Jensen på 41 99 03 05 eller mj@renovest.dk


Affaldsregulativer

Regler og krav til håndtering af affald er beskrevet i regulativer for Vesthimmerlands Kommune.

Gældende regulativ for erhvervsaffald blev godkendt i byrådet den 28. januar 2016.

Her kan du læse mere om, hvilke krav og regler din virksomhed er omfattet af.


Har du spørgsmål til regulativerne, kan du kontakte:

Vesthimmerlands Kommune
Natur og Miljø 
Tlf. 99 66 70 00
teknikmiljoe@vesthimmerland.dk