PCB OG BLY


Når der her omtales Bly affald henvises til deponeringsegnet affald med blyindhold UNDER 2500 mg/kg

Når der her omtales PCB affald henvises til deponeringsegnet affald med PCB indhold UNDER 50 mg/kg. Affald indeholdende PCB skal altid holdes afskilt fra andet affald.

Deponeringsegnet affald indeholdende bly og PCB kan afleveres hos Renovest A/S.

Blandende læs med deponi og brændbart affald afvises.

Forbrændingsegnet affald med PCB og Bly (plast, træ mv.) afleveres til Aars Fjernvarme.

Bly- og PCB-holdigt affald skal anvises af Vesthimmerlands Kommune. Når Bly- og PCB-holdigt affald deklareres, skal der vedlægges en analyse/rapport fra et akkrediteret analysefirma. Det er affaldsansvarliges ansvar, at vedlægge det konkrete udsnit af analysen/rapporten, som omhandler netop det specifikke læs deponiaffald.

Støvende affald og stykker under 20x30 cm modtages kun i bigbags.

Bigbags (med tekst PCB og Bly) kan købes hos Renovest.

Udfyld deklarationen her

Læs vejledning til udfyldelse af deklaration her