DEPONI - NYT ANLÆG HOS RENOVEST A/S (FRA MEDIO/ULTIMO 2016)


Vesthimmerlands Deponi Nyt anlæg hos Renovest A/S (medio/ultimo 2016)

Det nye deponi i Vesthimmerlands Kommune åbner for modtagelse af affald ultimo 2016.

Det juridiske navn for anlægget er Vesthimmerlands Deponi. Anlægget ejes af Vesthimmerlands Kommune, og administreres og drives af Renovest A/S. For overskuelighedens skyld anvendes i det følgende kun betegnelsen Renovest A/S om alle driftsforhold i deponiet.

På det nye anlæg skal affaldet sorteres, så det kan opdeles og deponeres i 4 forskellige celleafsnit.

  • Inert affald (se definition i Vejledning til deklaration)
  • Mineralsk affald
  • Asbestaffald
  • PCB-holdigt affald (over 0,1 mg/kg men under 50 mg/kg)

Kun affald, der ikke kan behandles på nogen anden måde, må deponeres.

Er affaldet inert, mineralsk eller blandet deponi?
Alt deponeringsegnet affald, som er produceret i Vesthimmerlands kommune, skal deponeres via Vesthimmerlands Deponi.

Renovest A/S vil fortsat modtage deponeringsegnet affald, som ikke må deponeres i en af de 4 ovennævnte celler og sørge for omlastning inkl. transport til eksternt deponi. Affaldsproducenten kan også, efter aftale med Renovest A/S, selv transportere affaldet til eksternt deponi. Priser afregnes til den enhver tid gældende takst hos eksternt deponi, plus evt. transport.

Det er affaldsproducenten, der skal sørge for at deklarere/oplyse om affaldet kan deponeres som hhv. inert, mineralsk eller blandet deponi.

Det er vigtigt, at du læser Vejledning til udfyldelse af deklaration.

Behandlingspris
Prisen på at aflevere deponeringsegnet affald er endnu ikke fastsat. Prisblad fremsendes snarest muligt.