REGLER FOR AFFALD TIL DEPONI I VESTHIMMERLANDS KOMMUNE


Renovest skal modtage og/eller anvise alt deponiaffald

Alt deponeringsegnet affald, produceret i Vesthimmerlands Kommune, skal deponeres via Renovest. Kun affald, der ikke kan behandles på anden måde, må deponeres.

  • Inert og mineralsk affald deponeres i Vesthimmerlands Deponi
  • Blandet affald (total organisk indhold (TOC) over 50 g/kg) mellemdeponeres hos Renovest og køres videre til et eksternt deponi
  • Affald til sortering læs mere her.

Vesthimmerlands Deponi ejes af Vesthimmerlands Kommune og administreres og drives af Renovest.

Deponienhed til inert affald
Her må kun modtages affald som ved analyse kan påvise at TOC (total organisk indhold) er under 30 g/kg.

Deponienhed til mineralsk affald
Her modtages affald uden analyse, når det på forhånd er givet at affaldet er mineralsk (fx klinker/beton m. bly, rockwool og lign.).
Støberisand, bundaske og lign. produktionsaffald afkræves analyser som dokumenterer TOC-indhold under 50 g/kg og kulbrinte-indhold under 150 mg/kg.

Deponi for mineralsk affald er opdelt i 3 mindre celler:
  • PCB-holdigt affald (over 0,1 mg/kg men under 50 mg/kg)
  • Asbestaffald
  • Andet mineralsk affald (max 2500 mg bly/kg)

Få mere viden ved at læse Vejledning til udfyldelse af deklaration.

Deponi til ”Blandet affald”
Renovest må ikke længere selv deponere blandet affald, men modtager affaldet til omlastning og sørger for transport til eksternt deponi.

Affaldsproducenten kan også, efter aftale med Renovest, selv transportere affaldet til eksternt deponi. Det gælder dog kun for affald, der ikke kan eller må omlastes hos Renovest. Det kan f.eks. være støvende affald som bundaske og vejopfej eller affald som kan udgøre en risiko (f.eks. affald efter brand med asbest).

Der er kun adgang til eksternt deponi efter aftale og deklaration via Renovest.

Renovest fremsender faktura på affaldet.

Bliv klogere
Du kan læse mere her på siderne under menupunktet Deponering, samt benytte vores online sorteringsvejledning. Du er altid velkommen til at kontakte Renovest.