DEPONI GENERELT - DEKLARATION OG MODTAGEKONTROL


Kravene til deponering er reguleret gennem lovgivning (Bek. Nr. 1049, om deponeringsanlæg, samt bek. nr. 1309, om affald).

Positivliste for Vesthimmerlands Deponi
Positivliste for Vesthimmerlands Deponi, 22.11.16 (pdf) downloades.

Deklaration
Deklarationen (pdf) downloades.

Vejledning
Vejledning til udfyldelse af deklaration (pdf) downloades.

Hvad kommer der til at ske i praksis
Her et kort oprids af, hvordan proceduren for aflevering til deponi overordnet kommer til at forløbe i praksis.

Inden ankomst med deponiaffald hos Renovest, skal der fremsendes en udfyldt deklaration til deklaration@renovest.dk
Virksomheden modtager herefter svar om og når læsset er godkendt.

Affaldsproducentens opgave inden aflevering:
Det er affaldsproducentens ansvar at bortskaffe affaldet korrekt. Det er affaldsproducenten den som laver affaldet/fylder containeren, der skal deklarere/oplyse, hvad containeren indeholder. Transportøren kan ikke deklarere affald på vegne af en virksomhed.

 • Foretag en grundlæggende karakterisering af affaldet ved at udfylde en affaldsdeklaration
 • Om nødvendigt, rekvirer de krævede analyser hos et analyseinstitut/laboratorie (se Vejledning til deklaration)
 • Send deklaration og evt. analyser til Renovest A/S.

Renovest A/S opgave - inden I kan aflevere affaldet:
 • Renovest A/S gennemgår fremsendte deklaration og analyser
 • Renovest A/S har pligt til at behandle og svare på korrekt udfyldt affaldsdeklaration senest 1 uge efter modtagelsen

Renovest A/S opgave når I afleverer affaldet:
 • Renovest A/S har pligt til at lave en visuel inspektion af alle læs (der kan forekomme kort ventetid) i forhold til om:
    • Affaldet i et læs stemmer overens med fremsendte deklaration
    • Affaldet er sorteret og ikke indeholder forbrændingsegnet eller genanvendeligt affald. Ellers pålægges sorteringsgebyr
 • Der udstedes en vejeseddel når affaldet er modtaget.

Se listen over hvilke genanvendelige fraktioner der kan afleveres som stort erhverv på modtageanlægget her.